Zeger Woudenberg
Tuin- en landschapsarchitect Programmamanager Stedelijke Ontwikkeling
Schilder

Zeger Woudenberg werkt op diverse schaalniveaus aan ruimtelijke projecten in en om de stad: van het ontwerpen van particuliere tuinen tot de openbare ruimte, en van het procesmanagement eenvoudige tot complexe projecten in de stedelijke omgeving. In zijn werk legt hij verbindingen tussen de vraag, de ruimte, opdrachtgevere en gebruikers en de plek. En hij probeert die verbinding steeds vaker te vinden door middel van schilderijen. 

 

Opgeleverd: negen schilderijen voor het stiltecentrum van verpleeghuis de Janskliniek in Haarlem

Afgelopen juli heb ik de serie van negen schilderijen voor de stilteruimte overgedragen aan de Janskliniek. Op de doeken wordt het landschap van de seizoenen weergegeven. Een landschap van begin, einde, eeuwigheid. Negen vensters op het leven.

Tussen een zonsopgang en een zonsondergang is een horizon opgespannen, op een doorgaande achtergrond van wervelende luchten. De lente is verbeeld door bloesembomen, de zomer in een gerijpt graanveld met een slingerende baan klaprozen. Een kale boom verliest zijn l;zatste bladeren e=in de herfst en aan de rand van de dag kijk je vanaf het strand naar de ondergane zon. De herfst wordt verbeeld door een kalende boom met kleurrijke bladeren. Het eerste en het laatste doek in de reeks zijn vrijwel identiek en verbeelden de winter, de rustperiode. Waarna de cyclus van bloei, groei en vruchtdragen weer begint. 

 

De doeken hebben geen verwijzingen naar een specifieke religie, maar zijn algemeen, met de bedoeling aansprekend te zijn voor iedereen. Toch zijn er ook twee symbolen van het Christendom in de ruimte geplaatst: een beeldje van Maria en een kruis. Het kruis heb ik ontworpen. Het is gemaakt van staal strips en geeft slechts de contour van het kruis aan. Het staat op en sokkel die beshilderd is als de luchten op de schilderijen: een luchtig kruis op een sokkel van wolken. 

Voor foto's zie 'schilderijen'


Jeugdtrainingscentrum van AZ op sportpark Kalverhoek in Zaanstad / Wormerland. 

Na bijna een jaar werken aan een plan, waarvan we niet wisten of het er ooit zou komen, is het sinds begin augustus definitief: het jeugdtrainingscentrum van AZ wordt gevestigd in de Zaanstreek. De Z in de naam van AZ krijgt weer betekenis: AZ is in 1967 ontstaan uit voetbalclubs uit Alkmaar en de Zaanstreek. 

In het afgelopen jaar heb ik me vooral bezig gehouden met de ruimtelijke inpassing van het programma van eisen van AZ en de consequenties voor en afstemming met de verenigingen die het sportpark nu gebruiken. Sinds juli jl. ben ik algemeen projectleider voor de gemeente Zaanstad en verantwoordelijk voor de aanpassing van het sportcomplex, verhuizing twee verenigingen, afstemming met de andere verenigingen, financiën, onderzoek staatssteun, planning, communicatie, etc. Een essentieel onderdeel van het project is het regelen van aangepast onderwijs voor de ruim 80 jeugdspelers van AZ in Zaanstad. 

AZ ontwikkelt zelf een nieuw gebouw en de sportvelden. 

Het is de bedoeling dat AZ vanaf augustus 2015 gaat trainen op sportpark Kalverhoek: een uitdagende planning!


In oktober 2014 start na jaren voorbereiding de aanleg van sportpark De Omzoom, in Assendelft, gemeente Zaanstad. De oplevering is najaar 2015 voorzien. 


----------------------------------------------------------------------------------------------


Zoek de ziel

Genius Loci  is de Latijnse term die in de architectuur wordt gebruikt als aanduiding voor de essentie van een locatie: voor een passend, duurzaam en breed gedragen plan moet je op zoek naar de ziel van de plek. Daarbij gaat het niet alleen over de historie, of over de fysieke kenmerken van de locatie, maar ook over de betrokken mensen en het gewenste programma. 


Tuinarchitectuur

De oorsprong van het woord tuin is 'tuun': omheining. Een tuin is een omheinde plek met de hemel als plafond. 

Een tuin is dynamisch: planten en struiken groeien en bloeien, kleuren komen en gaan. Soms gaan planten dood, maken ruimte voor andere. En daar doorheen speelt steeds maar weer de cyclus van de seizoenen. Een goed plan speelt in op die dynamiek. Dat is het spannende en het uitdagende aan tuinen ontwerpen. En ook het lastige. Eigenlijk is een tuin nooit af en toch willen we er altijd van genieten. Voor Zeger Woudenberg is een heldere plattegrond de basis van een goede tuin. Planten vullen die vorm in. Meestal is het een beplanting die makkelijk onderhoudbaar moet zijn, maar ook wel graag weelderig. De natuurlijke voorwaarden in de tuin - grond, vochtigheid, licht, schaduw -zijn de basis voor de plantkeuze: de natuur moet niet tegenwerken, maar een handje helpen. Hoe je het went of keert, onderhoud moet er plaatsvinden. Al tijdens de planvorming wordt hier aandacht aan besteedt, zodat ontwerp en toekomstig beheer op elkaar afgestemd zijn.

 

Landschapsarchitectuur

Bij landschapsarchitectuur hebben we het niet meer over een beperkte omheinde ruimte. Daar is in hert uiterste geval de horizon de grens en blijft de hemel het plafond. Landschapsarchitecten zijn echter vaker in de stad actief dan in het weidse landschap, met het ontwerpen van parken, plantsoenen, straten en pleinen. Ook hier is er de dynamiek van groei, van de seizoenen, van bloeien en afsterven. Hier geldt, misschien wel meer dan in tuinen, het belang van het beheer.

 

Programma- en procesmanagement

De programmafase van projecten wordt gekenmerkt door een vraag, of een idee: zou het mo­gelijk zijn dat…. ? De programmamanager maakt helder wat de precieze vraag is, rafelt die uiteen tot werkbare delen, krijgt de randvoorwaarden op tafel. Hij zoekt naar vragen, naar antwoorden, naar risico’s en kansen. Programmamanagement is het continue balans zoeken op een veelheid aan terreinen: tussen bewoners en bestuurders, tussen betrokken gebruikers en deskundige professionals, tussen tijd en geld, tussen nu en later.

Door verbinding te leggen met andere ontwikkelingen is het vaak mogelijk om het draagvlak van een plan te verbreden. Het eindproduct is een realiseerbaar projectplan waarin veel mensen zich herkennen.


Communicatie

Het is voor mensen, en ook voor organisaties, lastig om een vraag helder te formuleren. Vaak weten we niet precies wat we willen. Meestal moet er doorgevraagd worden voordat echt duidelijk wordt wat de probleemstelling is.   

Zeger is master-practicioner in Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). De basis van NLP is het inzicht hoe onze hersenen informatie verwerken (Neurologie), hoe we taal gebruiken (Linguistiek) en hoe we met die kennis meer resultaat kunnen bereiken uit onze activiteiten (Programmeren). De verkregen inzichten en technieken zijn een verdieping voor zijn werk. Daarnaast heeft Zeger een basistraining Systemisch Werk gevolgd, waar de methodiek van 'familieopstellingen' onderdeel van uitmaakt.

 

Schilderen

De jongste loot aan de activiteiten van Zeger is schilderen. Hij schildert landschappen, bloemen en planten, tuinen, vrij werk en portretten.

In kleur, vorm en beeld zoekt hij naar de verbinding met de kijker. Zodat die hopelijk via het schilderij verbinding kan leggen met zichzelf, met zijn, haar ziel.