Zeger Woudenberg
Schilder

PROCES- EN PROGRAMMAMANAGEMENT

 

OPDRACHTEN

Gemeente Zaanstad | projectleider AZ jeugdtrainingscentrum Kalverhoek

Vanaf juli 2014


Gemeente Amsterdam |  stadsdeel Nieuw West  | Toekomstvisie 2040

Stadsdeel Nieuw West is in 2010 ontstaan uit een fusie van de stadsdelen Osdorp, Geuzenveld en Slotervaart, de westelijke tuinsteden. De afgelopen jaren heeft het stadsdeel, in samenspraak met burgers en ondernemers, visies opgesteld voor de periode 2013 - 2040 voor de ontwikkelingen op het gebied van groen en water, verkeer, wonen, cultuur, bedrijvigheid, detailhandel, etc. Deze visies moeten op inspirerende en prikkelende wijze in een document verwoord en verbeeld worden. Het stadsdeel heeft mij opdracht gegeven voor het bedenken van de opzet van dit document en het schrijven van de teksten. Voor het visualiseren van de visies, in o.a. kaartmateriaal, is stedenbouwkundige Tom van der Eng aangetrokken. 

Opdracht februari 2013 - gereed juni 2013 - vastgesteld 


Pontplein Buitenhuizen

Onderzoek naar de ontwikkelkansen van het pontplein aan het Noordzeekanaal tot een 'recreatieknooppunt'.

Opdrachtgever gemeente Zaanstad | 2009 - 2011

 

Programmamanager Sportaccommodaties

Ontwikkeling en renovatie van diverse sportcomplexen

Opdrachtgever gemeente Zaanstad | 2008 - heden

 

Procesmanager stedelijke ontwikkeling

ontwikkelvisie herontwikkeling sportpark tot woonlocatie.

Opdrachtgever gemeente Zaanstad | 2008 - 2009

 

Schouwbroekerplas Haarlem

Opstellen ontwikkelvisie voor de vervuilde zandwinplas en omgeving

Opdrachtgever gemeente Haarlem  | 2007 - 2010