Zeger Woudenberg
Schilder

Pontplein Buitenhuizen leent zich bij uitstek voor de ontwikkeling van een recreatieve en toeristische trekpleister op het snijpunt van sterk contrasterende landschappen, in de ring van de Stelling van Amsterdam en langs de oude IJdijken.

Veel partijen hebben interesse getoond om gezamenlijke ideeën te ontwikkelen en mogelijk ook te investeren in de uitvoering.

Om de ambities van al die partijen te bepalen, is een verkenning nodig.

 

Communicatie

Een betere communicatie van de kwaliteiten van het pontplein en omgeving is een belangrijke voorwaarde.

De kwaliteiten van het gebied kunnen op betrekkelijk eenvoudige wijze gecommuniceerd worden. Bijvoorbeeld door interessante verhalen aan te leveren aan de lokale pers, van Zaanstad, tot Haarlem, IJmond tot Amsterdam. Een eigen website is een mooi informatiemedium. Maar ook landelijke bladen moeten bediend worden, bijvoorbeeld Fietsactief.

Het pontplein moet gepromoot worden als centraal punt tussen verschillende recreatiegebieden: Spaarnwoude, De Buitenlanden en De Omzoom. Ook kan de locatie opgenomen worden in de recreatieve fietsroutes van Haven Amsterdam.

 

Bereikbaarheid

De locatie moet met verschillende vervoersmiddelen aantrekkelijk bereikbaar zijn.

Met de auto is dat geen probleem. Op de fiets gaat dat ook redelijk goed. Er zijn veel fietsroutes die het gebied aandoen en dat wordt in het kader van de plannen van Tussen IJ en Z nog verbeterd. Toch laat de fietsverbinding met Zaandam te wensen over.  Noord-zuid zijn er genoeg verbindingen, maar de Oost-Westver­bin­ding is beperkt.

De locatie ligt op de route van twee langeafstandswandelpaden (LAW Noordhollandpad en LAW De Stelling van Amsterdam)

Het is de vraag hoeveel mensen met de bus zullen komen, maar hij doet het pontplein regelmatig aan.  Een aantrekkelijke nieuwe verbinding zou de snelle veerboot tussen Amsterdam en Velsen zijn. Het is de moeite waard te onderzoeken of er kansen zijn dat deze pont buiten de spitsuren ook bij Buitenhuizen gaat aanleggen.

 

Informatie & educatie

De thema’s natuur, landschap, geschiedenis, scheepvaart en afval moeten uitgewerkt  worden in informatieve en educatieve projecten voor scholen, natuurverenigingen, scoutinggroepen en individuele bezoekers.

Afvalzorg heeft een transparante zuil waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe een afvalstort is opgebouwd en welke technieken daar allemaal bij komen kijken. De zuil kan zo geplaatst worden.

 

Presentatie

Openbare ruimte: het beheer van het groen moet verbeteren. Er zullen extra parkeerplaatsen nodig zijn. Verder zal de locatie voor kinderen aantrekkelijk worden als er een uitdagende speelplek wordt aangelegd.  

Informatie: het is van wezenlijk belang dat er een eenduidige presentatie komt voor het informeren van het publiek over de veelzijdigheid van het gebied, in een herkenbare stijl. De ontwikkeling van een standaard informatiepaneel dat overal terugkomt is een voorwaarde voor

 

Horeca

Een betere horecavoorziening op het pontplein lijkt de belangrijkste voorwaarde om de locatie aantrekkelijk te maken voor bezoekers.  

Het is noodzakelijk om te onderzoeken hoe op korte termijn een betere en bedrijfseconomisch haalbare horecavoorziening ontwikkeld kan worden.

Een aanzet voor dit onderzoek levert de schets hieronder: een in eerste instantie tijdelijke voorziening opgebouwd uit zeecontainers, die ruimte gaat bieden aan de horeca maar ook aan een centrum voor informatievertrekking over alles wat er in de omgeving gebeurt.