Zeger Woudenberg
Schilder

WERKZAAMHEDEN AAN DE VERNIEUWING VAN DE BIJLMERMEER

 

1999 - 2000 Landschapsarchitect

Ontwerpen voor de openbare ruimte in de F-buurt

 

2000 - 2002 Stedenbouwkundig projectleider

Verantwoordelijk voor de ruimtelijke vernieuwings-projecten in de Amsterdamse Poort, D-, F- en H-buurt.

 

2002 - 2006 Projectmanager

Verantwoordelijk voor het totale proces van sloop Bijlmerflats tot en met oplevering nieuwe woon- en werkomgeving, inclusief ruimten voor maat-schappelijke voorzieningen; gebieds- en locatie-ontwikkeling; onderhandelingen met marktpartijen; productie van stedenbouwkundige plannen en maaiveldontwerpen; Verantwoordelijk voor grond-exploitaties, bewonersparticipatie, bestuurlijke besluitvorming, juridisch-planologische procedures (bestemmingsplan, vrijstel-lingsprocedures, geluid en luchtkwaliteit);

 

2009 - Dagvoorzitter

Informatiedag van Stadsdeel Zuidoost over gebiedsvisie Gaasperdam