Zeger Woudenberg
Schilder

Opstellen ontwikkelvisie Schouwbroekerplas Haarlem 

 

Opdrachtgever gemeente Haarlem.

 

De Schouwbroekerplas is een oude vuilstort, waar in de jaren zestig ongecontroleerd afval is gestort. Het gebied is vanwege bodemvervuiling al jaren met hek­ken afgesloten.

Bestuurders, ambtenaren en marktpartijen kijken met gretige ogen naar deze lege plek op de stadsplattegrond. Ideeën genoeg. Er wordt vooral naar de kansen gekeken, niet of nauwelijks naar de risico’s.

 

Het eindproduct van deze opdracht moet een aanbesteedbare visie zijn waarin alle facetten van dit gecompliceerde gebied aan de orde komen: milieu, inrichtingsmogelijkheden, bestemmingsplan, financiën, verkeer, natuurontwikkeling, recreatie, waterwoningen, toekomstige risico’s.